Privacy en cookies

Second Generation Holding bv, gevestigd aan Albert Einsteinweg 4, 5151 DL Drunen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.aftereden.nl
https://www.aftereden.be
https://www.boobs-bloomers.nl
https://www.boobs-bloomers.be
https://www.elbrina.nl
https://www.elbrina.be
https://www.mybasic.nl
https://www.mybasic.com

Albert Einsteinweg 4
5151 DL Drunen
Nederland
088 450 3036

Paul Quekel is de Functionaris Gegevensbescherming van Second Generation Holding bv. Hij is te bereiken via paul@bodycovergroup.com

Second Generation Holding B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Second Generation Holding bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Waarvoor gebruiken we je gegevens?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@aftereden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Second Generation Holding bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
De door jou bij je bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Je gegevens kunnen in dit kader aan de bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.
Geautomatiseerde besluitvorming
Second Generation Holding bv neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Second Generation Holding bv) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Second Generation Holding bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, Adresgegevens, Ordergegevens > 7 jaar > De belastingdienst verplicht ons de crediteurenadministratie 7 jaar te bewaren, hieronder vallen alle voornoemde gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Second Generation Holding bv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Second Generation Holding bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Second Generation Holding bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Second Generation Holding bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van alle cookies:

PHPSESSID - Behoudt de sessiestatus van de bezoeker voor alle paginaverzoeken.
form_key - Beschermt bezoekersgegevens tegen cross-site aanvallen.
guest-view - Slaat de bestellings-ID op die gast-shoppers gebruiken om hun bestelstatus op te halen.
login_redirect - Behoudt de bestemmingspagina die de klant aan het laden was voordat hij werd doorverwezen om in te loggen.
mage-banners-cache-storage - Slaat bannerinhoud lokaal op om de prestaties te verbeteren.
mage-cache-sessid - De waarde van deze cookie activeert het opschonen van de lokale cache-opslag.
mage-cache-storage - Lokale opslag van bezoekers specifieke inhoud die e-commerce functies mogelijk maakt.
mage-cache-storage-section-invalidation - Dwingt lokale opslag af van specifieke inhoudssecties die ongeldig moeten worden gemaakt.
mage-messages - Houdt foutmeldingen en andere meldingen bij die aan de gebruiker worden getoond, zoals het cookietoestemmingsbericht en verschillende foutmeldingen. Het bericht wordt uit de cookie verwijderd nadat het aan de shopper is getoond.
persistent_shopping_cart - Slaat de sleutel (ID) van een winkelwagentje op om het mogelijk te maken het winkelwagentje te herstellen voor een anonieme shopper.
private_content_version - Voegt een willekeurig, uniek nummer en tijd toe aan pagina's met klantinhoud om te voorkomen dat ze in de cache op de server worden opgeslagen.
section_data_ids - Slaat klant specifieke informatie op met betrekking tot door de klant geïnitieerde acties, zoals verlanglijst weergeven, afrekeninformatie, enz.
store - Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website.
user_allowed_save_cookie,cookie_consent - Slaat de cookiestatus keuze van de gebruiker op voor het huidige domein.
_ga,_gat,_gid - Dit cookie is geplaatst door Google Analytics. Ze worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie op een manier die niemand direct identificeert.
_gac_* - Bevat campagne gerelateerde informatie voor de gebruiker. Conversietags van Google AdWords lezen deze cookie als Google Analytics aan uw AdWords-account is gekoppeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Second Generation Holding bv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@aftereden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Second Generation Holding bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Second Generation Holding bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@aftereden.nl
Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Afmelden nieuwsbrief
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Je kunt je na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan klantenservice@aftereden.nl of via de link onderin de nieuwsbrief.

Nog vragen?
Indien u nog vragen heeft over ons Privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@aftereden.nl. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.
Wat is dit? Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.